Beglobiai gyvūnai

Teikiame beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir laikinosios globos paslaugas.
Kreiptis darbo valandomis telefonu:  Aplinkos tvarkymo ir priežiūros padalinio vadovas-  Raimundas Keliuotis,  el.p. raimundas.keliuotis@kursenai-ku.lt , telefonas Nr. +370 687 30 897

Čia pateikiame gyvūnų laikymo Šiaulių rajone taisyklių patvirtinimą
ir jų laikymo taisykles (atnaujintos)

..............................

Gyvūnų globėjo  UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, Nr. LT-55-91-003

(Gyvūnų gobėjo pavadinimas, veterinarinio patvirtinimo / registracijos numeris, adresas)

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023 -01-31

(Užpildymo data)

 

Globoti gyvūnai

Globotų gyvūnų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Laikytų*

Priimtų*

Nugaišintų / nugaišusių*

Perduotų kitiems savininkams*

Grąžintų jų savininkams*

Šunys

36

36

-/-

29

3

Katės

20

20

-/-

10

1

Kitų rūšių (įrašyti)

-

-

-/-

 

-

Viso:

56

56

-/-

39

4

 

Papildoma informacija** 

1.Pagal gyvūnų gaudymo ir laikinojo laikymo paslaugų pirkimo sutartį  2020-07-25, Nr.VP1-304, kol įsiteisės teismo sprendimas, laikomi 2 šunys ir 9 katės.

2. Likę 2 šunys,  bus perduoti Všį „Šiaulių letenėlė“.

 

*- pagal Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-486 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams patvirtinimo“, 13 punktą.

**- ataskaitoje apie gyvūnų kaitą gali būti pateikiama ir kita, gyvūno globėjo nuomone, svarbi informacija.

 


 


 
 Jie ieško šeimininkų:
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
Paimti iš gyventojos, Kužių mst.
2022-11-09