Paslaugų
vertinimas
Atgal

Apie konteinerių aptarnavimo optimizavimą

2017 12 06

Informacija Šiaulių rajono gyventojams
 UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pagalba inicijavo įmonės veiklos ir konteinerių aptarnavimo optimizavimą siekiant tapti efektyvia atliekų tvarkymo įmone, galinčia konkuruoti su privataus sektoriaus bendrovėmis.
 Visi atliekų išvežimo automobiliai bus aprūpinti
kompiuterine įranga. Informacinėje sistemoje vairuotojai gaus dienos užduotis, fiksuos atliktus darbus ir ištuštintus konteinerius. Atliekų konteineriai bus žymimi specialiais žymekliais, kurie leis elektroniniu būdu identifikuoti kiekvieną tokio konteinerio pakėlimą. Vairuotojas galės net nufotografuoti ir įkelti į informacinę sistemą sugadinto ar netinkamų atliekų pripilto konteinerio nuotrauką. Tokia sistema leis optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus ir realiu laiku kontroliuoti šiukšlių surinkimo eigą. Todėl kiekvieną dieną bus tiksliai žinoma, kiek konteinerių ištuštinta, kiek darbų atliko kiekvienas vairuotojas.
 Atliekų tvarkymo organizavimas ir tobulinimas yra vienas iš nuolat
įmonės ir savivaldybės sprendžiamų uždavinių. Atliekų surinkimo kokybės užtikrinimas yra vienas iš svarbiausiu įmonės prioritetų.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 patvirtino Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, savivaldybės nuo 2017 metų privalės nustatyti dvinarį įmokos dydį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
 Planuojama, kad taikomą dvinarę įmoką sudarys pastovioji ir kintamoji dedamųjų dalys. Kintamąją įmokos dedamąją dalį planuojama nustatyti:
– nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi individualiais atliekų surinkimo konteineriais – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį
(dydį) ir ištuštinimo dažnį,
– nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais atliekų
surinkimo konteineriais – pagal gyventojų / darbuotojų skaičių.
 Tikimasi, kad, mokant už realiai išmestas šiukšles, gyventojai ir verslas bus
skatinami aktyviau rūšiuoti, nes tai sumažins mišrių ir žaliųjų atliekų kiekį, o ir kartu - išlaidas už jų sutvarkymą.
UAB Kuršėnų komunalinio ūkio darbuotojai identifikuos (pažymės) atliekų
konteinerius RFID žyma ir inventoriniu numeriu.
 Prašome geranoriškai priimti darbuotojus, leisti jiems identifikuoti konteinerius, suteikti reikiamą informaciją.
 
 

Vertinimas