Paslaugų
vertinimas

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

Pastaba: Daugiabučių namų Šiaulių rajone yra 563 (2016-12-01 duomenimis), pagal Energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programoje keliamus reikalavimus buvo atrinkti 50 namai.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO EIGA ŠIAULIŲ RAJONE 2013–2016 M.
(Šaltinis: UAB Kuršėnų komunalinio ūkio pateikti duomenys)

Techninė specifikacija Vytauto g. Nr. 3,6,8 Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Vydūno g. Nr.8 Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Vydūno g. Nr.1, Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Basanavičiaus g. Nr. 12, Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Daugėlių g. Nr. 90, Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Ventos g. Nr. 75B, Kuršėnų m.
Techninė specifikacija Poilsio Nr. 16, Aukštelkės km.
Techninė specifikacija Vilniaus 11A , Kuršėnų m.
Poilsio 16, Aukštelkės kaimas, PIRMINIS

Viešo aptarimo forma

Tiesioginį ryšį palaikyti su tiekėjais įpareigoti kontaktiniai asmenys:
Kristina Navickienė (dėl bendros informacijos suteikimo) -tel. Nr. 841 581195,
Eimantas Kirkutis (dėl galim.suteikimo apžiūrėti objektą) - tel. Nr. 841 581536,


Vertinimas