Paslaugų
vertinimas

 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

 

LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-375 „DĖL DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO IR KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“
     Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 100 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 20 procentų papildoma kompensacija įgivendinus projektą skiriama Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų, taip pat Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 

    Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
     Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
     Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos aplinkos projektų valdymo agentūrai (paraiškos priimamos elektroninėje https://apvis.apva.lt/ sistemoje)  iki 2023 m. balandžio 14 d.
     Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Jeigu per kvietime nurodytą terminą pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija kvietimo lėšų sumą, taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Šiuo atveju paraiškos atrenkamos pagal šiuos kriterijus: 1. daugiabutis namas įtrauktas į savivaldybės patvirtintą kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą (0 arba 7,5 balai); 2. planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo klasė (iki 6,8 balo); 3. daugiabučio namo energijos sąnaudų sumažėjimas po atnaujinimo (modernizavimo) procentais (šildymui) (iki 6,5 balo); 4. energetinis nepriteklius (skurdas) (gyventojų, gaunančių kompensacijas už šildymą, dalis) (iki 6,25 balo); 5. gautas statybos leidimas (0 arba 4,4 balo); 6. būtų ir kitų patalpų savininkų pritarimo procentas (iki 3,3 balo).

    Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais arba suteikus papildomą finansavimą.
     Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite „Čia“. Taip pat visa informacija apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) galima rasti oficialioje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros innternetiniame tinklapyje https://modernizuok.apva.lt/

 DĖMESIO papildoma ir atnaujinta informacija:

2022 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra išleido atnaujintus bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų įkainius ir jų technines specifikacijas. Tikslius įkainius ir darbų aprašymus rasite ČIA.

Žemiau pateikiama internetinė nuoroda į Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūros internetinį tinklapį.

https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102/?c-54/t-132

 

Eil. Nr.

Daugiabučio namo adresas

Daugiabučių namų naudingasis plotas, m2

Pastato statybos metai

Pastato aukštų sk.

Pastate esančių butų / patalpų sk.

Planuojamas šilumos sutaupymas po atnaujinimo (modernizavimo), %

Modernizuojami daugiabučiai namai

Modernizuoti daugiabučiai namai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Rasos g. 1, Ginkūnų k.

1187,65

1975

2

18

 >40    

2.

Ateities g. 5, Šilėnų k. 

2725,58

1968

5

 60

>40

 

 

3.

L. Ivinskio a. 3, Kuršėnai

2729,48

1970 

5

60 

>40

 

 

4.

L. Ivinskio a. 4, Kuršėnai

2295,78

1985

5

45 

>40

 

 

5.

Daugėlių g. 49, Kuršėnai

2318,56

1974

5

45 

>40

 

 

6.

Daugėlių g. 51, Kuršėnai

2332,05

1976

5

45 

>40

 

 

7.

Daugėlių g. 65, Kuršėnai

2313,36

1985

5

45 

>40

 

 

8.

Daugėlių g. 82, Kuršėnai

 897,95

1963

5

20 

>40

 

 

 

1. Rasos g. 1, Ginkūnų k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Rasos g. 1, Ginkūnų k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Rasos g. 1, Ginkūnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

2. Ateities g. 5, Šilėnų k., tvirtinamas (PATAISYTAS, su 3 variantais) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 5, Šilėnų k., preliminarus (PRADINIS) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 5, Šilėnų k., preliminarus (PRADINIS) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 5, Šilėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

3. Daugėlių g. 49, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 49, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 49, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

4. Daugėlių g. 51, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 51, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 51, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

5. Daugėlių g. 65, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 65, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 65, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

6. Daugėlių g. 82, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 82, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 82, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

7. L. Ivinskio a. 3, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

L. Ivinskio a. 3, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

L. Ivinskio a. 3, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

8. L. Ivinskio a. 4, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

L. Ivinskio a. 4, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

L. Ivinskio a. 4, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertinimas