Paslaugų
vertinimas

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠIAULIŲ RAJONE SĄRAŠAS 2018-2020 M.

     LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“
     Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija įgivendinus projektą skiriama pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
     Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai(paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. vasario 1 d.
     Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
     Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite.Čia“. Taip pat visa informacija apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) galima rasti oficialioje VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros innternetiniame tinklapyje www.betalt.lt

 

DĖMESIO papildoma ir atnaujinta informacija:

2022 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra išleido atnaujintus bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų įkainius ir jų technines specifikacijas. Tikslius įkainius ir darbų aprašymus rasite ČIA.

Žemiau pateikiama internetinė nuoroda į Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūros internetinį tinklapį.

https://www.apva.lt/aktualu-modernizuojant-daugiabucius-atnaujinti-rangos-darbu-ikainiai/ 

Eil. Nr. Daugiabučių namų adresai Daugiabučių namų naudingas ploitas, m2 Statybos metai Aukštų sk. Butų sk.

3-metų šildymo laikotarpio vidurkis kWh/m2/metus

Modernizuojami daugiabučiai namai Modernizuoti daugiabučiai namai
1. V. Kudirkos g. 34, Kuršėnai 4430,10 1972 5 100 103,54 modernizuojamas  
 2.  Daugėlių g. 102, Kuršėnai  578,22  1953 2 12 215,20  modernizuojamas  
 3.

Bačiūnų g. 83,Rėkyvos k.

366,17  1920 1  8 nėra AB "Šiaulių energija" vartotojas  modernizuojamas  
 4.  V. Dambrausko g. 10, Kuršėnai  2646,99 1965 5 60 99,11  modernizuojamas  
 5.   V. Dambrausko g. 12, Kuršėnai  2686,44  1967  5  60  100,95  modernizuojamas  
 6.  Stoties g. 16, Kuršėnai  1751,54 1992 4 24 92,02  modernizuojamas  
 7. Daugėlių g. 67, Kuršėnai 2828,05 1993 5 45 87,44  modernizuojamas  
 8.  Ateities g. 5, Šilėnų k. 1630,26 1992 3 18 42,88  Nemodernizuojamas  
 9. Ateities g. 7, Šilėnų k. 1603,13 1993 3 18 62,18  modernizuojamas  
                 

 

1. V. Dambrausko g. 10, Kuršėnai, pirminis tvirtintas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

PATAISYTAS V. Dambrausko g. 10, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Dambrausko g. 10, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2. V. Dambrausko g. 12, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Dambrausko g. 12, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

V. Dambrausko g. 12, Kuršėnai, pranešimas apie pakartotinį viešąjį aptarimą "ČIA"

3. V. Kudirkos g. 34, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Kudirkos g. 34, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

4. Daugėlių g. 102, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

PATAISYTAS Daugėlių g. 102, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 102, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

5. Bačiūnų g. 83, Rėkyvos k., Šiaulių rajonas, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Bačiūnų g. 83, Rėkyvos k., Šiaulių rajonas, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

6. Ateities g. 5, Šilėnų k., Šiaulių rajonas, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 5, Šilėnų k., Šiaulių rajonas, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

7. Ateities g. 7, Šilėnų k., Šiaulių rajonas, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 7, Šilėnų k., Šiaulių rajonas, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

8. Daugėlių g. 67, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, pirminis tvirtintas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

PATAISYTAS Daugėlių g. 67, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 67, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

9. Stoties g. 16, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Stoties g. 16, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 

 

 

 

 

 

 


Vertinimas