Paslaugų
vertinimas

Paslaugos

Atgal

Kuršėnų mieste veikia dvi pirtys:

1. V. Dambrausko g. 15, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav., LT-81183.

2. Daugėlių g. 90a, Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. Telefonas (mobilus) 8 652 04918

 

Pirčių darbo laikas:

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINŲ
PATVIRTINIMO

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-225

Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, UAB Kuršėnų komunalinio ūkio 2019 m. gegužės 23 d. pateiktu prašymu Nr. 1-176 „Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Patvirtinti UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainą vienam lankytojui, kai naudojimosi pirtimi trukmė 2 vai.:

1.1.     suaugusiems - 5,50 Eur, įskaitant PVM;

1.2.     pensininkams, asmenims su negalia, vaikams iki 12 m., pateikusiems asmens pažymėjimą - 3,50 Eur, įskaitant PVM.

  1. Nustatyti, kad lankytojai, viršiję 2 vai. naudojimosi pirtimi trukmę, už kiekvieną viršytą 10 minučių moka:

2.1.      suaugę - 0,75 Eur papildomą mokestį, įskaitant PVM;

2.2.     pensininkai, asmenys su negalia, vaikai iki 12 m., pateikę asmens pažymėjimą - 0,40 Eur papildomą mokestį, įskaitant PVM.

3. Įpareigoti UAB Kuršėnų komunalinį ūkį nuolat registruoti lankytojus, pateikusius asmens dokumentą, įrodantį teisę į pirties paslaugų kainos lengvatą, registracijos žurnale, nurodant asmens pavardę ir vardą bei pateikto dokumento numerį.

Įsigalioja nuo 2019-07-04. Nr.11060.

 

Vertinimas