Paslaugų
vertinimas

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠIAULIŲ RAJONE SĄRAŠAS 2021-2023 M.

     LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-405 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“
     Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija įgivendinus projektą skiriama pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 30 procentų papildoma subsidija įgyvendinus projektą skiriama įrengus Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio. Papildoma subsidija teikiama vadovaujantis Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už šias lėšas nebėra numatomas ribotas renovuoti namų skaičius. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
     Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai(paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose)  iki 2021 m. kovo 1 d.
     Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
     Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite „Čia“. Taip pat visa informacija apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) galima rasti oficialioje VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros innternetiniame tinklapyje www.betalt.lt

 

Eil. Nr.

Daugiabučio namo adresas

Daugiabučių namų naudingasis plotas, m2

Pastato statybos metai

Pastato aukštų sk.

Pastate esančių butų / patalpų sk.

3-metų šildymo laikotarpio vidurkis kWh/m2/metus

Modernizuojami daugiabučiai namai

Modernizuoti daugiabučiai namai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai

2725,58

1968

5

 60

~97,49

 

 

2.

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai

2729,48

1970 

5

60 

~105,69

 

 

3.

L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai

2295,78

1985

5

45 

~109,62 

 

 

4.

V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai

2318,56

1974

5

45 

~116,87

 

 

5.

Vilniaus g. 17A, Kuršėnai

2332,05

1976

5

45 

~117,73

 

 

6.

J. Janonio g. 3, Kuršėnai

2313,36

1985

5

45 

~114,30 

 

 

7.

Pavenčio g. 2, Kuršėnai

 897,95

1963

5

20 

~140,44

 

 

8.

J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai

 841,15

1963

5

20 

~160,26

 

 

9.

J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnai

 431,31

1958

2

12 

~252,78

 

 

10.

Daugėlių g. 80, Kuršėnai

2309,63

1975

5

45 

~106,69 

 

 

11.

Žalgirio g. 3, Kuršėnai

210,36

1978 

1

 

 

 

12.

Dainų g. 1, Kuršėnai

648,01

1971

2

 

 

 

13.

Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai

 1404,14

1989

3

27 

~102,11 

 

 

14.

Kaštonų g. 1, Gedinčių k.

485,94

1980

2

 

 

 

15.

Saulės g. 32, Šilėnų k.

386,39

1971

2

~166,44

 

 

 

 

1. V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA".

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2020 m. gruodžio 7 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema V. DAMBRAUSKO G. 14, KURŠĖNAI

PRISTATYMAS ĮVYKO 2020-12-07 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 30 min.. 

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymas vaizdo įrašas žemiau.

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

2. V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA" 

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 2020 m. gruodžio 7 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema V. KUDIRKOS G. 30, KURŠĖNAI

 PRISTATYMAS ĮVYKO 2020-12-07 NUO 18 val. 30 min. iki 20~ val. 30 min.. 

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymas vaizdo įrašas žemiau.

 


Vertinimas