Paslaugų
vertinimas

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠIAULIŲ RAJONE SĄRAŠAS 2021-2023 M.

     LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-405 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“
     Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija įgivendinus projektą skiriama pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 30 procentų papildoma subsidija įgyvendinus projektą skiriama įrengus Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio. Papildoma subsidija teikiama vadovaujantis Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už šias lėšas nebėra numatomas ribotas renovuoti namų skaičius. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
     Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai(paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose)  iki 2021 m. birželio 1 d.
     Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
     Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite „Čia“. Taip pat visa informacija apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) galima rasti oficialioje VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros innternetiniame tinklapyje www.betalt.lt

 DĖMESIO papildoma ir atnaujinta informacija:

2022 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra išleido atnaujintus bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų įkainius ir jų technines specifikacijas. Tikslius įkainius ir darbų aprašymus rasite ČIA.

Žemiau pateikiama internetinė nuoroda į Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūros internetinį tinklapį.

https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102?c-54/t-132 

Eil. Nr.

Daugiabučio namo adresas

Daugiabučių namų naudingasis plotas, m2

Pastato statybos metai

Pastato aukštų sk.

Pastate esančių butų / patalpų sk.

3-metų šildymo laikotarpio vidurkis kWh/m2/metus

Modernizuojami daugiabučiai namai

Modernizuoti daugiabučiai namai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Saulėtekio g. 2B, Ginkūnai

1187,65

1993

4

24

 ~249,23   nemodernizuojamas  

2.

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai

2725,58

1968

5

 60

~97,49

modernizuojamas

 

3.

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai

2729,48

1970 

5

60 

~105,69

modernizuojamas 

 

4.

L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai

2295,78

1985

5

45 

~109,62 

 modernizuojamas

 

5.

V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai

2318,56

1974

5

45 

~116,87

 modernizuojamas

 

6.

Vilniaus g. 17A, Kuršėnai

2332,05

1976

5

45 

~117,73

 modernizuojamas

 

7.

J. Janonio g. 3, Kuršėnai

2313,36

1985

5

45 

~114,30 

 modernizuojamas

 

8.

Pavenčio g. 2, Kuršėnai

 897,95

1963

5

20 

~140,44

 modernizuojamas

 

9.

J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai

 841,15

1963

5

20 

~160,26

 modernizuojamas

 

10.

J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnai

 431,31

1958

2

12 

~252,78

 modernizuojamas

 

11.

Daugėlių g. 80, Kuršėnai

2309,63

1975

5

45 

~106,69 

 modernizuojamas

 

12.

Žalgirio g. 3, Kuršėnai

210,36

1978 

1

 —

modernizuojamas 

 

13.

Dainų g. 1, Kuršėnai

648,01

1971

2

 —

modernizuojamas

 

14.

Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai

 1404,14

1989

3

27 

~102,11 

modernizuojamas 

 

15.

Kaštonų g. 1, Gedinčių k.

485,94

1980

2

 —

nemodernizuojamas 

 

16.

Saulės g. 32, Šilėnų k.

386,39

1971

2

~166,44

modernizuojamas 

 

17.

Ateities g. 8, Šilėnų k.

621,61

1978

2

8

~136,27

 modernizuojamas   

18.

Ateities g. 10, Šilėnų k.

356,76

1991

2

6

~113,23

 modernizuojamas   

19.

Pavenčio g. 4, Kuršėnai  3032,28  1970  5  44 ~65,72   modernizuojamas  

20.

Mikailaičių k. 2, Kairių sen.  204,16  1971  2  4  ~743,39   nemodernizuojamas  

 

 

1. Pavenčio g. 4, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Pavenčio g. 4, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Pavenčio g. 4, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

2. Ateities g. 8, Šilėnų k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Ateities g. 8, Šilėnų k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 8, Šilėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

3. Ateities g. 10, Šilėnų k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Ateities g. 10, Šilėnų k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 10, Šilėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

4. Saulėtekio g. 2B, Ginkūnų k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Saulėtekio g. 2B, Ginkūnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

5. Mikailaičių k. 2, Kairių sen., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA" 

Mikailaičių k. 2, Kairių sen., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Mikailaičių k. 2, Kairių sen., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

6. V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, patvirtintas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA".

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2020 m. gruodžio 7 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema V. DAMBRAUSKO G. 14, KURŠĖNAI

PRISTATYMAS ĮVYKO 2020-12-07 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 30 min.. 

V. Dambrausko g. 14, Kuršėnai preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

7. V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, patvirtintas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA" 

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 2020 m. gruodžio 7 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema V. KUDIRKOS G. 30, KURŠĖNAI

 PRISTATYMAS ĮVYKO 2020-12-07 NUO 18 val. 30 min. iki 20~ val. 30 min.. 

V. Kudirkos g. 30, Kuršėnai preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

8. J. Janonio g. 3, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

J. Janonio g. 3, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

J. Janonio g. 3, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 18 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema J. JANONIO G. 3, KURŠĖNAI

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-18 NUO ~18 val. 15 min. iki ~21 val. 00 min.. 

J. Janonio g. 3, Kuršėnai preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

9. Dainų g. 1, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Dainų g. 1, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Dainų g. 1, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 19 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema DAINŲ G. 1, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-19 NUO 18 val. 00 min. iki ~19 val. 45 min.. 

Dainų g. 1, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

10. V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Kudirkos g. 36, Kuršėnaipreliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 18 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema V. KUDIRKOS G. 36, KURŠĖNAI

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-18 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 45 min.. 

V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

11. J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA" 

J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnaipreliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA" 

J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 25 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema J. BASANAVIČIAUS G. 20, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-25 NUO 18 val. 30 min. iki ~20 val. 35 min.. 

J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

12. Kaštonų g. 1, Gedinčių k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Kaštonų g. 1, Gedinčių k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Kaštonų g. 1, Gedinčių k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 19 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema KAŠTONŲ G. 1, GEDINČIŲ K.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-19 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 30 min.. 

Kaštonų g. 1, Gedinčių k., preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

13. L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA".

L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. kovo 3 d. nuotolinio prisijungimo sistema "ZOOM" L. IVINSKIO G. 6, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-03-03 NUO ~17 val. 00 min. iki ~21 val. 15 min.. 

L. Ivinskio g. 6, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

14. Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA". 

Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. kovo 2 d. nuotolinio prisijungimo sistema "ZOOM" Vilniaus G. 17A, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-03-02 NUO ~18 val. 30 min. iki ~22 val. 07 min.. 

Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

15. Daugėlių g. 80, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA".

Daugėlių g. 80, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Daugėlių g. 80, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. kovo 2 d. nuotolinio prisijungimo sistema "ZOOM" DAUGĖLIŲ G. 80, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-03-02 NUO ~16 val. 00 min. iki ~18 val. 10 min.. 

Daugėlių g. 80, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

16. J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"

J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 25 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema J. BASANAVIČIAUS G. 15, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-25 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 50 min.. 

J. Basanavičiaus g. 15, Kuršėnai, preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

17. Saulės g. 32, Šilėnų k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Saulės g. 32, Šilėnų k., preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Saulės g. 32, Šilėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 26 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema SAULĖS G. 32, ŠILĖNŲ K. ŠIAULIŲ R. SAV..

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-26 NUO 16 val. 00 min. iki ~18 val. 00 min.. 

Saulės g. 32, Šilėnų k., preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.


_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

18. Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"  

Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 26 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema UŽMIESČIO G. 3A, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-02-26 NUO 18 val. 30 min. iki ~21 val. 30 min.. 

Užmiesčio g. 3A, Kuršėnai., preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

19. Pavenčio g. 2, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"

Pavenčio g. 2, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Pavenčio g. 2, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 26 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema PAVENČIO G. 2, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-03-09 NUO 18 val. 30 min. iki ~21 val. 20 min.. 

Pavenčio g. 2, Kuršėnai., preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

20. Žalgirio g. 3, Kuršėnai, tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas "ČIA"

Žalgirio g. 3, Kuršėnai, preliminarus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Žalgirio g. 3, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2021 m. vasario 26 d. Zoom nuotolinio prisijungimo sistema ŽALGIRIO G. 3, KURŠĖNAI.

PRISTATYMAS ĮVYKO 2021-03-09 NUO 16 val. 00 min. iki ~17 val. 20 min.. 

Žalgirio g. 3, Kuršėnai., preliminaraus atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pristatymo vaizdo įrašas žemiau.

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________


Vertinimas