Paslaugų
vertinimas
Atgal

 

Projektas „Dalies Šiaulių rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“

 

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis baigė įgyvendinti projektą „Dalies Šiaulių rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projektu buvo siekiamasumažinti energijos suvartojimą dalyje Šiaulių rajono apšvietimo infrastruktūros, siekiant užtikrinti gatvių apšvietimo paslaugos tiekimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis modernizavo dalį gatvių apšvietimo infrastruktūros Kuršėnų mieste, Kužių miestelyje bei Verbūnų kaime, kur buvo įdiegtos naujos kartos aplinką tausojančios, taupios technologijos.

Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos:

  • efektyviau naudoti elektros energiją - pasiektas daugiau nei 60 proc. metinis galutinės energijos kiekio sutaupymas;
  • užtikrinti eismo ir bendrą saugumą tamsiu paros metu - užtikrintas gatvių apšvietimo paslaugos teikimas pagal teisės aktų reikalavimus;
  • mažinti aplinkos taršą - sumažinta aplinkosauginė rizika dėl taikomų naujų gatvių apšvietimo technologijų, sumažinta anglies dioksido emisija.

Projektas Nr. 13.1.2-LVPA-T-116-01-0002 „Dalies Šiaulių rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ vykdytas pagal Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 13.1.2-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

 

Projektas finansuotas Europos Regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei UAB Kuršėnų komunalinis ūkis lėšomis. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projekto vertė – 454 500,73 Eur. Projektui įgyvendinti skirta 227 250,36 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 


Vertinimas