Paslaugų
vertinimas

Korupcijos prevencija

Atgal

Nuoroda į Savivaldybės interneto svetainės rubriką "Korupcijos prevencija"

Atsakingas įmonėje už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę direktoriaus pavaduotojas Virginijus Šimkus. Tel. Nr. +370 685 53 699, e.paštas  virginijus.simkus@kursenai-ku.lt

Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Su atmintine galima susipažinti čia. 


Vertinimas