Paslaugų
vertinimas

Korupcijos prevencija ir kiti klausimai

  • Titulinis
  • Korupcijos prevencija ir kiti klausimai
Atgal

Nuoroda į Savivaldybės interneto svetainės rubriką "Korupcijos prevencija"

Atsakingas įmonėje už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę direktoriaus pavaduotojas Virginijus Šimkus. Tel. Nr. +370 685 53 699, e.paštas  virginijus.simkus@kursenai-ku.lt

Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Su atmintine galima susipažinti čia. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021m.

Įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių eiti pareigas, prašymo pateikimo STT 

Elgesio kodeksas

Skundų ir prašymų nagrinėjimo aprašas

Prašymo – skundo forma

 


Vertinimas