Paslaugų
vertinimas
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIUS NAMUS
LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“ nustatytas bendras priimamų paraiškų skaičius – 500 vnt. paraiškų, kurias savivaldybės teikia įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, pagal šių savivaldybių patvirtintas savivaldybių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas.  PLAČIAU
 
 

J. Janonio g. 3, Kuršėnai. Galutinis investijų planas. „ČIA“
J. Janonio g. 3, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai. Galutinis investicijų planas. „ČIA“
V. Kudirkos g. 36, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

Vilniaus g. 13, Kuršėnai. Galutinis investicijų planas. „ČIA“
Vilniaus g. 13, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

Vilniaus g. 13A, Kuršėnai. Galutinis investicijų planas. „ČIA
Vilniaus g. 13A, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

J. Basanavičiaus g. 22, Kuršėnai. Galutinis investicijų planas. „ČIA“
J. Basanavičiaus g. 22, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

Vytauto g. 4, Kuršėnai.Galutinis investicijų planas. „ČIA“
Vytauto g. 4, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

Daugėlių g. 100, Kuršėnai. Galutinis investicijų planas. „ČIA“
Daugėlių g. 100, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“

Daugėlių g. 92A, Kuršėnai.Galutinis investicijų planas. „ČIA“
Daugėlių g. 92A, Kuršėnai. Kvietimas į preliminarių investicijų planų aptarimą. „ČIA“ 

 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO EIGA ŠIAULIŲ RAJONE 2013–2016 M.
 
Kvietimas Daugiabučių namų sk. vnr. Daugiabučių namų naudingas plotas, m2 Gyventojai atsisakė modernizavimo Negautas finansavimas modernizavimui, vnt. Modernizuojami daugiabučiai namai, vnt. Modernizuoti daugiabučiai namai, vnt
I 16 10708,81 4 2 1 9
II 29 35937,71 25 2 0 2
III 9          
Iš viso 54 46646,52 29 4 1 11

Vertinimas