Paslaugų
vertinimas

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠIAULIŲ RAJONE SĄRAŠAS 2018-2020 M.

     LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“
     Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija įgivendinus projektą skiriama pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
     Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai(paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. vasario 1 d.
     Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
     Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite.Čia“. Taip pat visa informacija apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) galima rasti oficialioje VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros innternetiniame tinklapyje www.betalt.lt

Eil. Nr.

Daugiabučių namų adresai

Daugiabučių namų naudingas ploitas, m2

Statybos metai

Aukštų sk.

Butų sk.

3-metų šildymo laikotarpio vidurkis kWh/m2/metus

Modernizuojami daugiabučiai namai

Modernizuoti daugiabučiai namai

1.

Akacijų g. 25, Vinkšnėnų k.

325,14

1963

2

8

445,18

modernizuojamas

 

 2.

Ateities g.6, Šilėnų k.

643,04

 1976

2

8

 

 modernizuojamas

 

 3.

Poilsio g. 11, Aukštelkės k.

544,33

 1973

2

 12

339,69

 Nemodernizuojamas

 

 

1. Akacijų g. 25, Vinkšnėnų k., SENASIS tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA" 

Akacijų g. 25, Vinkšnėnų k., PATVIRTINTAS IR PATAISYTAStvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA" 

 Akacijų g. 25, Vinkšnėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

2. Ateities g. 6, Šilėnų k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Ateities g. 6, Šilėnų k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

3. Poilsio g. 11, Aukštelkės k., tvirtinamas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

Poilsio g. 11, Aukštelkės k., pranešimas apie viešąjį aptarimą "ČIA"

 

 

 

 


Vertinimas