Paslaugų
vertinimas

4 etapas

 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nuoroda "ČIA"

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIUS NAMUS

LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-803 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“
Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai(paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.
Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite. „Čia“ 

Nr.

Daugiabučių

namų adresas

Daugiabučio namo naudingas plotas , m3

Statybos 
metai

Aukštų 
skaičius, 
vnt.

Butų 
skaičius, 
vnt.

3-jų metų šild. laikotarpio vidurkis KWh/m²/metus

1.

 Šilelio g. 6, Kairiai 

 154,88

1968 

 2

 nėra AB "Šiaulių energija" vartotojas 

2.

 V. Kudirkos g. 32, Kuršėnai

2308,63 

1973 

45 

102,86 

3.

 Žeimių g. 2a, Ginkūnai

1806,45 

1981 

32 

99,35 

4.

 J. Basanavičiaus  g. 1, Kuršėnai

327,89 

1959 

13 

130,95 

5.

 J. Basanavičiaus  g. 8, Kuršėnai

773,67 

1958 

17 

150,60 

6.

 J. Basanavičiaus  g. 3, Kuršėnai 

348,14 

1959 

11 

142,38 

7.

 L.Ivinskio g. 7, Kuršėnai 

1048,01 

1985 

20 

132,42 

 

 Iš Viso:

6767,67

       

1. Šilelio g. 6, Kairiai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
Šilelio g. 6, Kairiai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
Šilelio g. 6, Kairiai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"
Šilelio g. 6, Kairiai, pranešimas apie susirinkimą, "ČIA"

2. V. Kudirkos g. 32, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
V. Kudirkos g. 32, Kuršėnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
V. Kudirkos g. 32, Kuršėnai, pranešimas apie susirinkimą, "ČIA"
V. Kudirkos g. 32, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"

3. Žeimių g. 2A, Ginkūnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
Žeimių g. 2A, Ginkūnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
Žeimių g. 2A, Ginkūnai, pranešimas apie susirinkimą, "ČIA"
Žeimių g. 2A, Ginkūnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"

4. J. Basanavičiaus g. 1, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 1, Kuršėnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 1, Kuršėnai, pranešimas apie susirinkima, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 1, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"

5. J. Basanavičiaus g. 3, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 3, Kuršėnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 3, Kuršėnai, pranešimas apie susirinkima, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 3, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"

6. J. Basanavičiaus g. 8, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 8, Kuršėnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 8, Kuršėnai, pranešimas apie susirinkima, "ČIA"
J. Basanavičiaus g. 8, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarimą, "ČIA"

7. L. Ivinskio g. 7, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"

TAISYTAS L. Ivinskio g. 7, Kuršėnai, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, "ČIA"
L. Ivinskio g. 7, Kuršėnai, pranešimas apie susirinkima, "ČIA"
L. Ivinskio g. 7, Kuršėnai, pranešimas apie viešąjį aptarima, "ČIA"
L. Ivinskio g. 7, Kuršėnai, Investicinių planų tvirtinimo, siūlomų priimti sprendimų projektas, "ČIA"

 


Vertinimas